• Jak złoto przechowuje wartość?
  • Porównanie wartości złota i dolara
  • Utrata wartości pieniądza fiduciarnego wywołana jego kreacją
  • Główny cel przechowywania majątku z złocie
  • Jaki rodzaj złota warto kupować?