Powyższy materiał jest o tym jak działają banki centralne, które za pomocą stóp procentowych mogę wpływać i wywoływać inflację